Projekt MyMachine

Projekt MyMachine – malé sny,  veľké myšlienky

Hoci už rok na stredných školách prebieha dištančné vzdelávanie, existujú projekty a programy, ktoré prebiehať môžu a napriek situácii úspešne napredujú. 

Ani na našej škole sa dianie nezastavilo a v novembri 2020 sa naša škola zapojila do programu MyMachine. Držiteľom licencie je Karpatská nadácia, ktorá vytvára programy pre spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami. 

Projekt MyMachine je zameraný na podporu kreatívneho myslenia a tvorivosti žiakov, inovácií v oblasti vzdelávania a prináša alternatívy do práce so žiakmi a študentmi. 

Výsledkom projektu MyMachine je vysnívaný vynález, teda spoločné dielo, ktoré je vytvorené na podnet nadácie. 

Realizácia projektu pozostáva z troch krokov, kde prvotným krokom bola myšlienka detí zo základnej školy Márie Medveckej. Žiaci vymysleli a prezentovali formou kresieb svoje vysnívané vynálezy.

Na základe kresieb navrhli študenti Žilinskej univerzity koncept, plány, modely a zmenili detské kresby na realistickejšie.

Funkčný prototyp je poslednou fázou spolupráce žiakov našej školy a študentov Žilinskej univerzity. 

Tvorivý tím projektu tvoria žiaci Peter Šinál, Marek Kurcin, Matej Hušla a Branislav Mateáš.