Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta – pedagogický zamestnanec

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, Tvrdošín

Pracovná pozícia:

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

Termín nástupu:

  1. 09. 2021

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa

Platové podmienky: 

Funkčný plat je stanovaný podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa platných taríf pedagogických zamestnancov od dĺžky započítanej praxe

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a 

súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:

sekretariat@sstv.sk

tel. 0948 086 062