Súťaž Zenit

Výrazný úspech dosiahli naši žiaci na Krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike a v programovaní  v školskom roku 2020/2021

Aj počas tohto mimoriadne zložitého obdobia, ktoré všetci prežívame už niekoľko mesiacov v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa snažíme zapojiť žiakov do rôznych súťaží, aby sme podporili ich súťaživosť a rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností. Keďže vyučovanie žiakov  prebieha od 12.10.2020 dištančnou formou a žiaci sa vyučujú doma, tak z týchto dôvodov je to o to náročnejšie zapojiť a motivovať žiakov na účasť na týchto súťažiach, ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť. Taktiež patrí veľké uznanie a poďakovanie aj jednotlivým Stredným priemyselným a Stredným odborným školám, ktoré sa priamo podieľajú na organizačnom zabezpečení a realizácii jednotlivých kôl súťaží ZENIT. Už zo spomenutých známych dôvodov nebolo možné súťaž organizovať prezenčne v školách, preto sa muselo pristúpiť na dištančnú formu priebehu súťaží.

Metodickým, organizačným, technickým a finančným garantom Celoslovenskej súťaže ZENIT je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, ktorý v tomto školskom roku 2020/2021 organizuje už v poradí 37. ročník tejto súťaže. Zenit znamená: zručnosť – elán – nápaditosť – iniciatíva – tvorivosť. Súťaž Zenit má za cieľ podporiť samostatnú tvorivú činnosť a praktické zručnosti žiakov stredných škôl, ako aj tvorivé a nápadité riešenia problémov a úloh. Súťaž ZENIT v elektronike a v programovaní je národným finále Skills Slovakia medzinárodnej súťaže zručnosti mladých Euroskills.

Mimoriadne pekné, až výrazné úspechy dosiahli naši žiaci Spojenej školy Tvrdošín na Krajskom kole súťaže Zenitv jednotlivých kategóriách.  Po absolvovaní Školského kola sa tí najlepší žiaci našej školy zúčastnili Krajských kôl, ktoré sa konali v jednotlivých kategóriách. 

V dňoch 24.- 26.11.2020 sa konalo dištančnou formou Krajské kolo Zenit na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste v kategórii Programovanie, Grafik (grafický dizajnér) a WEB developer. Tu obsadila vynikajúce 1. miesto v kategórii WEB developer Nikoletta Pitáková (3.C), ktorá zvíťazila s výrazným náskokom vo svojej kategórií a zároveň postupuje do Celoštátneho kola. V tejto kategórii obsadil 3. miesto aj Andrej Kubas (3.C), čo je taktiež výborný výsledok.

Ďalší výrazný úspech v kategórii GRAFIK – grafický dizajnér dosiahol náš žiak Martin Bolek (4.D), ktorý obsadil 2. miesto vo svojej kategórii a Jaroslav Smidžár (3.D)ktorý obsadil 4.miesto.

V kategórii PROGRAMOVANIE- kateg. B sa umiestnil na 3. mieste Branislav Mateáš (2.C) a v kategórií PROGRAMOVANIE – kat. A sa umiestnil na 5. mieste Ignác Borový (4.D).

Dňa 24.11.2019 sa konalo dištančnou formou Krajské kolo Zenit v elektronike na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Tu treba povedať, že na základe rozhodnutia organizátora súťaže bol tento ročník vyhlásený ako Čestná súťaž bez vyhlásenia výsledkov, pretože nebolo možné v rámci dištančnej formy súťaže objektívne posúdiť teoretické a aj praktické výsledky žiakov. Celoštátne kolo sa nebude v tomto ročníku konať. Aj tak však musíme vysloviť úprimné poďakovanie našim žiakom Oliverovi Paterekovi a Martinovi Hrkeľovi (obaja zo 4.A triedy) za ochotu prísť do školy a súťažiť celé dopoludnie a riešiť zadané úlohy.

Výsledky Krajského kola súťaže ZENIT:

 • Kategória WEB developer:
 1. miesto: Nikoletta Pitáková – 3.C
 2. miesto: Andrej Kubas – 3.C
 • kategória Grafik – grafický dizajnér:
 1. miesto: Martin Bolek – 4.D
 2. miesto: Jaroslav Smidžár – 3.D
 • kategória Programovanie – kat. A:
 1. miesto: Ignác Borový – 4.D
 2. miesto: Tadeáš Kapina – 4.D
 • Kategória Programovanie – kat.B:
 1. miesto: Branislav Mateáš – 2.C

Našim žiakom touto cestou srdečne gratulujeme k výborným výsledkom a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy v rámci Žilinského samosprávneho  kraja, ale aj Slovenskej republiky a prajeme veľa podobných úspechov. 

     Ing. Ľubomír Habo

     Školský koordinátor súťaže ZENIT