Pokojné sviatky

Milí študenti, rodičia, kolegovia!
Želáme Vám pokojné a bezpečné sviatky.