Medzinárodný deň študentstva

Dnešný deň 17. Novembra si pripomíname zvláštne udalosti, ktoré sa stali v jeseni v roku 1939 v ČSR.  V tomto období sa konali protesty na základe rozkazu prvého ríšskeho protektorátu Čiech a Moravy, zatvoriť všetky české univerzity a internáty. Študenti chceli ukázať nacistickej vrchnosti, že vzdelaní mladí ľudia nehodlajú tolerovať prítomnosť cudzej agresie. Počas týchto protestov zomrel študent medicíny pražskej Univerzity Karlovej Ján Opletal na následky strelných zranení. Keďže protesty študentov neutíchali, 16. novembra padlo rozhodnutie nemeckým vodcom Adolfom Hitlerom postaviť vojsko proti protestujúcim študentom. 17.  novembra boli stovky študentov pozatýkaných a deväť funkcionárov z rôznych študentských organizácií (jedným z nich bol aj Marek Frauwirth, rodák z Tvrdošína) bolo ihneď popravených. Zatknutí  študenti boli odvezení do koncentračných táborov. Dodnes nie je jasné koľkým sa podarilo prežiť. Na pamiatku týchto študentov, keď sa utíšila nacistická agresia, sa v roku 1941 vyhlásil 17. november za Deň študentstva po celom svete. Na základe týchto udalostí sa každý rok aj naša škola zúčastňuje tradície osláv dňa študentstva a to symbolickým stretnutím pri pamätníku „ Tri Zápalky“ v mestskom parku v Tvrdošíne. Tento rok nám však situácia nedovolila spoločne si uctiť túto tradíciu, preto si aspoň časť pedagogického zboru – Inkluzívny tím uctil túto pamiatku.  

17. November nie je len Medzinárodným dňom študentstva, ale aj Dňom boja za slobodu a demokraciu. Po 50 rokoch od spomínaných udalosti sa v novembri 1989 rozhodli bratislavskí študenti usporiadať zhromaždenie na Mierovom námestí v Bratislave, ktorého cieľom bolo získanie akademickej slobody. Naša škola si spoločne uctí tento deň symbolickým zaštrnganím kľúčov z pohodlia domova v utorok 17.11.2020 o 17:11 hod.

Odkaz od pedagogického zboru

Pri príležitosti osláv dňa študentstva by sme chceli všetkým žiakom našej školy odkázať: Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, najmä naši milí študenti! Ocitli sme sa v novej, zatiaľ neoverenej, neprebádanej situácii, ktorá je pre mnohých z nás neľahká. Pokúsme sa súčasný stav vnímať nie ako problém, ale ako príležitosť experimentovať, inovovať spôsoby našej  komunikácie a naučiť sa navzájom veciam, na ktoré je možno ťažké nájsť čas, keď sedíte v školských laviciach a my za katedrou – spolupráci, participácii, empatii, preberaniu zodpovednosti či uvedomovaniu si dôsledkov vlastného konania. Veď sa neučíte pre nás, ale pre seba, pre svoj budúci život. Prajem nám všetkým príjemný sviatočný deň. (Mgr. Katarína Valeková a kol.)

“Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie.” William Cory