Projekty počas núdzového stavu

V tomto období sme pripravili projekt Makeyour schol a betterplace – ENTER pre školy 2020 – digitálna generácia od Nadácie Pontis.

Desať aktívnych študentov bude počas školského roka tvoriť jednoduché projekty a zadania pre sadu Micro:bit. Počnúc jednoduchými úlohami ako zobrazenie emotika, až po komplexné úlohy vizualizácie dát v prehliadači. Žiačky zapojené do  projektu budú počas nasledujúcich rokov navštevovať základné školy v regióne a prezentovať programovanie a IT technológie vhodné aj pre dievčatá. 

Ďalší projekt „EMELYST“ – grantový program Výnimočné školy 202/2021 pod gesciou Nadácie Západoslovenská energetika, ktorého cieľom je vytvoriť maketu rodinného domu, ovládaného cez rozhranie mobilnej aplikácie, alebo prehliadača. Plánované projektové aktivity sú zamerané na tvorbu 3D tlače, online marketing, tvorba videa, tvorba malej domácej siete, modelovanie otvárania okien, garážovej brány, rozsvietenie svetiel a iné……

Veríme, že budeme môcť týmito projektmi aktivizovať mladých ľudí predovšetkým dievčatá v oblasti informačných technológií….