Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť

Rada Mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera a Žilinskej župy po piatykrát vyhlasuje výzvu na nomináciu osobností za Aktívne občianstvo a ľudskosť a to v kategóriách: 

  • Aktívny mládežník
  • Aktívny občan
  • Top starosta/primátor
  • Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
  • Top čin ľudskosti

Aj na našej škole máme žiakov, ktorí si nomináciu na takéto ocenenie zaslúžia, pretože sú aktívni nielen tam, kde to ostatní vidia, ale robia aj aktivity nad rámec školských povinností a sú ochotní obetovať okrem svojho voľného času aj energiu či materiálne hodnoty. Medzi takýchto ľudí patria aj dievčatá z 3.D (Veronika Dúbravská, Andrea Pepuchová a Natália Srnčíková), ktoré sa svojou „troškou“ snažia prispieť k tomu, aby sme my všetci mali prostredie na život krajšie a hlavne zdravšie. Navrhli sme ich preto na ocenenie aktívny mládežník.                                                                                   (Mgr. Katarína Valeková)