Virtuálne DOD vysokých škôl

Milí žiaci pozývame Vás na celoslovenské Virtuálne dni otvorených dverí univerzít a fakúlt. Keďže vysoké školy pre pandémiu zrušili naplánované DOD, radi by sme poskytli študentom alternatívu prostredníctvom online vysielania. 

Podujatie bude mať tieto časti:
1. video prehliadka školy 
2. odpovede vysokých škôl na najčastejšie otázky študentov
3. živý chat medzi študentmi a VŠ
 
Na Virtuálne DOD sa študenti budú môcť prihlásiť na našich webových stránkach, vybrať si vysoké školy a pozrieť si ich prezentácie. 

Termíny Virtuálnych DOD:  
– 08.12.2020
– 12.01.2021
– 09.02.2021 

Podujatie sa uskutoční v uvedených termínoch v čase od 08.00 do 13.00 hod.