ZENIT

Aj v čase pandémie koronavírusu budeme súťažiť

Milí žiaci,

aj napriek zložitej dobe, ktorú žijeme v čase pandémie koronavírusu chceme zabezpečiť opätovné konanie súťaže ZENIT. Táto súťaž žiakov stredných škôl sa každoročne koná pod záštitou ŠIOV –u (Štátneho inštitútu odborného vzdelávania).  V súčasnej dobe sa aj napriek už známym problémom uskutoční už 37. ročník tejto súťaže . Súťaž, ktorá nesie názov ZENIT v sebe skrýva označenie Zručnosť – Elán –Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť a je určená pre tvorivých žiakov stredných škôl, ktorí majú záujem sa realizovať vo vede, technike, gastronómii ,v  umení a v iných oblastiach vedy a techniky. 

Na našej škole prebehne v obmedzenej dištančnej forme Školské kolo 37. ročníka tejto celoslovenskej súťaže. Konať sa bude v nasledovných termínoch:

  • Zenit v elektronike – do 22.10.2020
  • Zenit v programovaní – celoslovenský termín jednotne v celej SR 20.10.2020 (koordinátor Ing. Benčík)
  • Kategória WEB Developer – celoslovenský termín jednotne 21.10.2020 (koordinátor Mgr. Kasan)
  • Kategória Grafický dizajnér –celoslovenský termín jednotne 22.10.2020 (koordinátor Mgr.Svetláková)

                                                                               Ing. Ľubomír Habo

                                                                       Školský koordinátor súťaže ZENIT