Dištančné vzdelávanie

Milí rodičia, zamestnanci školy, žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu Vám oznamujem, že od zajtra(12. 10. 2020) prechádza škola na dištančné vzdelávanie do odvolania. Minister školstva vydal rozhodnutie o prerušení vyučovania a žiaci našej školy a školského internátu ostávajú doma. Sledujte usmernenia prostredníctvom EduPage a stránky školy. 

Zamestnanci školy nastúpia do zamestnania

Rozhodnutie