Deň európskych jazykov

Tohtoročná oslava Dňa európskych jazykov sa neniesla v atmosfére ako minulý rok z dôvodu opatrení. Chýbali nám aktivity v triedach, ochutnávka na chodbe aj tá veselá kopa študentov, ktorá sa premieľala v priestore. Pripomenuli sme si ju aspoň zaujímavou video-prezentáciou v priestoroch školy.