Dopad krízy na zamestnanosť absolventov

Milí absolventi, v reakcii na aktuálnu situáciu na trhu práce vznikla nedávno zaujímavá iniciatíva, ktorá pomáha absolventom získať relevantné pracovné ponuky.Bližšie informácie o priebehu (prihlasovanie končí už o pár dní) nájdete na webovej stránke www.poskole.sk. Veríme, že Vám táto iniciatíva bude prínosná a nadobudnuté vedomosti zo štúdia čoskoro zúročíte vo Vašich nových pracovných pozíciách.