Krajské kolo SOČ

Tak ako každý rok, aj tento školský rok 2019/2020 sa uskutočnila prehliadka vlastných prác žiakov Stredných priemyselných škôl, Stredných odborných škôl, Gymnázií a Obchodných akadémií, ktorí sa zapojili do súťaže 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.  Medzi súťažiacimi pravdaže nechýbali ani naši žiaci zo Spojenej školy Tvrdošín.

Tento rok bol trochu výnimočný ako tie predošlé, pretože z dôvodu pandémie koronavírusu sa Okresné kolo SOČ  nekonalo, ale všetky práce postúpili priamo na obhajobu do Krajského kola na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste. Odborná hodnotiaca komisia posúdila všetky práce prihlásené do Krajského kola a ani tu sa naši žiaci nestratili, ba možno povedať, že dosiahli výrazný a vynikajúci úspech spomedzi množstva prác v rámci Žilinského kraja. 

Najvýraznejší úspech dosiahol  v kategórii 12 -elektrotechnika, hardvare, mechatronika
Patrik Janík z triedy 4.C – s prácou CNC laser, ktorý obsadil 3. miesto v rámci Krajského kola. Výborne sa umiestnili aj ďalší naši žiaci.
4. miesto v kategórii 12 – elektrotechnika, hardvare, mechatronika obsadil Ján
Ľudma 4.B – s prácou Model osobného výťahu riadený systémom Banel MB 100
a v kategórii 14 – Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie taktiež  obsadili       4.miesto  Matúš Murín a Adam Jarina zo 4.B triedy s prácou Menič napätia

Za tento významný úspech a vzornú reprezentáciu školy našim žiakom srdečne blahoželáme  a taktiež veľké ďakujem patrí aj učiteľom, ktorí ich odborne viedli ako konzultanti.