Linky pomoci

Cítite sa izolovaní, frustrovaní, ohrození vplyvom a nárastom patologických javov, závislosti členov domácnosti? Môžeme vám podať pomocnú ruku: Linky pomoci …