Rekonštrukcia na budovách našej školy

V týchto dňoch sa naša škola zmenila na dve staveniská. Objednávateľom prác je Žilinský samosprávny kraj. Stavebné úpravy sa realizujú v prvej časti na stravovni, jedálni a telocvični. V druhej časti prebiehajú stavebné úpravy v budove laboratórií a v spojovacej chodbe medzi laboratóriami a dielňami.