ZATVORENIE ŠKOLY

Milí učitelia, rodičia a žiaci. S účinnosťou od zajtra (12. marca 2020-štvrtok) až do pondelka (16.marca 2020) vrátane bude naša Spojená škola, Medvedzie 133/1   ZATVORENÁ   pre žiakov a zamestnancov školy.
Opatrenie vydal Žilinský samosprávny kraj v súvislosti s novým vývojom situácie pre ochorenie koronavírus COVID -19. Zatvorenie škôl …

S pozdravom, Ing. Ľudmila Uhlíková, riaditeľka školy