21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka

Presne v tento deň sme  v našej škole zrealizovali podujatie, v ktorom sme vyzdvihli hodnotu rodnej reči a materinského jazyka ako najsilnejší nástroj na zachovanie a rozvoj nášho kultúrneho dedičstva. 

Podujatie malo dve časti: v prvej bol predstavený vývin slovenčiny – niektorí žiaci sprítomnili krátkymi živými vstupmi udalosti minulých rokov (1787, 1843, 1851), popretkávané hymnickými národnými piesňami a umeleckým slovom; a v druhej časti žiaci na vlastnej koži mohli prežiť medzinárodný deň jazyka prostredníctvom tvorivej práce – pri zostavovaní slovníkov.