Regionálne kolo v basketbale chlapcov

Dňa 4.3.2020 sa družstvo chlapcov z našej školy zúčastnilo na regionálnom kole
v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl kde postúpili ako víťazi okresného kola.
Umiestnili sa na peknom 2. mieste za čo im gratulujeme.