Školské kolo 42. ročníka SOČ

Tak ako každý rok, aj tento školský rok sa na našej škole konalo Školské kolo 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti žiakov stredných škôl. Táto súťaž organizovaná ŠIOV -om má celoslovenskú pôsobnosť a prebieha v rôznych kolách od školských až po celoslovenské kolo. Dňa 20.02.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ. Žiaci so 4.B a 4.C v ňom prezentovali svoje praktické práce. Súťaž otvorila pani riaditeľka školy Ing. Uhlíková. Hosťami súťaže boli aj pedagógovia učitelia z našej partnerskej Strednej priemyselnej školy z Liberca. Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Habo, Ing. Hanuľák, a Ing. Kyseľ veľmi pozorne a starostlivo vyhodnotila poradie prác a stanovila poradie súťažiacich:

1. miesto v kategórii 12 -elektrotechnika, hardvare, mechatronika: Patrik Janík 4.C – s prácou CNC laser
2. miesto v kategórii 12 – elektrotechnika, hardvare, mechatronika: Ján Ľudma 4.B – s prácou Model osobného výťahu riadený systémom Banel MB 100

a v kategórii 14 – Tvorba učebných pomôcok a didaktické technológie
1. miesto – Matúš Murín,Adam Jarina s prácou Menič napätia

Výhercom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vynaloženú námahu a prajeme veľa úspechov na Okresnom kole v Dolnom Kubíne, ktoré sa bude konať dňa 13.3.2020