„Mozog si pamätá“

V stredu 12.02.2020 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili prednášky v rámci prevencie alkoholu, drog a iných závislostí. Besedu viedol p. Farský, predseda slovenských klubov abstinujúcich,  spolu s p. Čelkom, tiež vyliečeným z alkoholu, drog a závislosti na automatoch.  

Svojím pútavým rozprávaním o ťažkej ceste, ktorú si museli počas svojich závislostí prejsť, o dani, ktorú museli zaplatiť,  dokázali úprimne a otvorene rozprávať bez akýchkoľvek zábran. Veríme, že ich osobné peklo, ktorým si museli prejsť, bude mementom pre nás všetkých.

Spoločne im prajeme veľa síl, úspechov a radosti zo života.