Školské kolo Biblickej olympiády 

 „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha“

Dňa 4. februára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo XIX. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov z 1. až 4. ročníka. Témou tohto ročníka boli knihy Exodus (1 – 24), Kniha Jonáš a Evanjelium podľa Jána. Súťažilo sa v siedmich disciplínach: Biblický test, Doplňovačka, Rodinné vzťahy, Priraď a pospájaj, Kto povedal komu, Biblická matematika a Biblické ilustrácie. Odbornú porotu tvorili učitelia náboženskej výchovy: Dr. Zimanová, Mgr. Grobarčíková a Dr. Škuligová.
Súťažiaci sa zodpovedne pripravili čítaním určených častí Svätého písma a všetci výborbeobstáli. Víťazkou sa stala Žofia Glovaťáková z III. D s 86,5 % úspešnosťou.  Na druhom  mieste skončil Tadeáš Kapina  z III. D (86 %) a tretí bol Lukáš Hajdúk z III. D (84 %). Títo žiaci vytvoria súťažné družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na dekanátnom kole (súťažia žiaci zo stredných škôl okresu Tvrdošín a Námestovo), ktoré sa uskutoční v marci.
Ďalší žiaci v poradí:
4. miesto III. C Marek Buška
5. miesto I. B Marek Argaláš
6. miesto I. B Filip Žuffa
7. miesto II. B František Habovštiak
8. – 9. miesto I. C Branislav Mateáš
I. D  Miriam Mačňáková

Všetci žiaci boli odmenení knižnými cenami, ktoré venoval Rímskokatolícky farský úrad Tvrdošín.
Nech prečítané Božie Slovo prinesie bohaté ovocie v našom každodennom živote…  Bohu vďaka!