Genius matematicus – súťaž

Dňa 29. 1. 2020 sa študenti  našej školy zapojili do súťaže v logickom myslení  GENIUS MATEMATICUS – PRAKTICKÁ MATEMATIKA. Je to najnovšia medzinárodná matematická online súťaž, pri ktorej študenti môžu zábavnou formou riešiť veľmi zaujímavé a netradičné matematické príklady z každodenného života.  46 študentov súťažilo v dvoch kategóriách (mladší -1.ročník a starší – 2. a 3.ročník). Táto súťaž je medzinárodná, preto si na výsledky budeme musieť trochu dlhšie počkať.