Súťaž o logo žiackej školskej rady

Súťaž

Viac informácií vám poskytnú žiaci 3.D triedy.