Ocenenie aktívneho občianstva a ľudskosti

V Žilinskom kraji boli udeľované ocenenia 47  osobnostiam, ktoré sa svojou aktivitou a ľudskosťou angažujú  za krajší život mladých ľudí a miestnych komunít. Oceňovalo sa v kategóriách aktívny mládežník, aktívny občan, top starosta, obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a  top čin ľudskosti.

Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Baranislava Trégera dňa 19. decembra 2019 ocenila 47 osobnosti Žilinského kraja.

V každej kategórií bolo vyhlásené aj hlavné ocenenie, ktoré v kategórii aktívny mládežník získal  náš žiak Ján Šuvada zo 4.B triedy. 

 „Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Aj keď ocenení vidia svoju činnosť ako kvapku v mori, bez nej by to more nebolo, tak sa vyjadrila jedna z ocenených. Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí a mládeže“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.