Novoročné prianie

Želáme vám veľa šťastia, zdravia, dobrých rozhodnutí a chuti do plnenia úloh, ktoré máte pred sebou.
Stretneme sa v stredu 8. januára 2020.