Celoslovenská súťaž obchodných akadémií

V dňoch 26. – 27. 11. 2019 hostila Obchodná akadémia v Považskej Bystrici účastníkov VI. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom odbore 6317 M  obchodná akadémia.

Do súťaže sa zapojili dve naše žiačky: Frederika Kvasničáková a Eliška Resutíková zo IV. AO triedy, ktoré pracovali ako dvojčlenný tím. 

1. deň súťaž pozostávala z písomnej odbornej praktickej časti zameranej na praktické účtovanie vybraných účtovných prípadov ako súvislý príklad z podvojného účtovníctva, výpočet a účtovanie miezd, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov a jej zaúčtovanie, vypisovanie rôznych účtovných dokladov. Druhú časť tvoril e-learningový test pozostávajúci z učiva predmetov ekonomika a právo, makroekonómia, občianska náuka, geografia, komunikácia a zo základných informácií o EU. 

2. súťažný deň všetci účastníci prezentovali v programe  Microsoft  Office  PowerPoint    anglickom  jazyku  svoje vedomosti, poznatky a názory na vopred vylosovanú ekonomickú tému v časovom rozsahu max. 10 minút.

Súťaž bola náročná nielen na vedomosti,  ale aj na čas, za ktorý ich bolo treba prezentovať. V silnej konkurencii škôl z celého Slovenska sa naše dievčatá umiestnili na peknom 5. mieste a vôbec sa za svoj výkon nemusia hanbiť. Práve naopak.

Niekoľko postrehov našich súťažiacich:

Som rada, že som sa zúčastnila tejto kvalitnej súťaže. Bola to pre mňa nová skúsenosť, kde som si overila svoje doterajšie vedomosti. Dospela som k názoru, že sa potrebujem naďalej vzdelávať a zlepšovať sa. 

Hosťujúca škola nás milo prijala, počas oboch dní sme sa cítili veľmi príjemne. Hoci súťaž bola náročná na prípravu, som rada, že som sa jej mohla zúčastniť. Naučila som sa množstvo nových vecí, spoznala nových ľudí a videla som inú školu, ako je tá naša ☺