Deň vedy a techniky

Po Dni otvorených dverí sme prezentovali vedu a techniku na našej škole aj našim prvákom.