Dotazník spokojnosti

Tento dotazník vytvoril Žilinský samosprávny a kraj. Prosíme vás o jeho vyplnenie:

Dotazník spokojnosti …