Celoslovenské kolo súťaže Silná ruka

Stredoškolská súťaž v pretláčaní rukou má na Orave už dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa na oblastnom kole v Dolnom Kubíne stretlo viac ako 60 stredoškolákov z 13 škôl, aby si otestovali svoju silu. Našu školu reprezentovali Martin Verníček, Miloš Jánošík, Ľuboš Jaššák, Miloš Štrbáň, Ján Šurinčík, Adam Grobarčík, Jakub Zajac a Lenka Vargončíková.

Z našich žiakov 1.miesta obsadili Miloš Jánošík (v kategórii do 70 kg), Miloš Štrbáň (kategória do 80 kg) a Adam Grobarčík (kategória 80 kg +) a zároveň postúpili na Celoslovenské finále do Košíc. 

Práve v Košiciach 22. 11. 2019 chlapci zúročili svoju prípravu a právom si vybojovali medzi silnou konkurenciou nasledujúce umiestnenia:

2. miesto Adam Grobarčík v kategórii 80 kg+

3. miesto Miloš Štrbáň v kategórii do 80 kg

4. miesto Miloš Jánošík v kategórii do 70 kg

Našim reprezentantom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu.