Krajské kolo súťaže ZENIT

Veľmi pekný úspech dosiahli naši žiaci Spojenej školy Tvrdošín na Krajskom kole súťaže Zenit. Zenit znamená: zručnosť – elán – nápaditosť – iniciatíva – tvorivosť. Táto súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou sa koná už niekoľko rokov každý rok. Teraz v uplynulých dňoch prebehol jej už 36. ročník. Súťaž Zenit má za cieľ podporiť samostatnú tvorivú činnosť a praktické zručnosti žiakov stredných škôl, ako aj tvorivé a nápadité riešenia problémov a úloh. Po absolvovaní školského kola sa tí najlepší žiaci našej školy zúčastnili Krajských kôl, ktoré sa konali v jednotlivých kategóriách. V kategórii Programovanie sa umiestnil Branko  Záchemský zo 4.D na 11. mieste, Ignác Borový z 3.D na 13. mieste a Kornel Oselský z 4.D triedy na 14. mieste.

Dňa 28. 11. 2019 sa konalo Krajské kolo Zenit v elektronike na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Aj tu naši žiaci dosiahli výborné výsledky v konkurencii stredných škôl v rámci Žilinského samosprávneho kraja: Matúš Kornhauser z triedy 4.A sa umiestnil na výbornom 4. mieste a Pavol Trnkócy z 3.A triedy na 7. mieste.

V dňoch 19. a 20. 11. 2019 sa konalo Krajské kolo Zenit na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste v kategórii Grafik (grafický dizajnér). Tu obsadil vynikajúce 2. miesto Dominik Žuffa so 4.D triedy a na 5. mieste skončil Martin Bolek z 3.D triedy. To sú vynikajúce výsledky, keď si uvedomíme, že sa tejto kategórie zúčastnili Stredné odborné školy z celého Žilinského samosprávneho kraja. 

Našim žiakom touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov.