Odborná exkurzia

Viac foto na https://www.facebook.com/spojenaskolatvrdosin
Dňa 21. novembra 2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v závode OFZ Široká, kde mali možnosť prezrieť si výrobu ferozliatin. V odbornom výklade sa dozvedeli o význame OFZ pre oceliarsky a zlievarenský priemysel v regióne Strednej Európy. Následne žiaci navštívili triediacu linku v obci Breza, ktorá ako jediná na Slovensku dokáže vyseparovať odpad až na 21 druhov recyklovateľných komodít. Na tomto mieste sa dozvedeli prečo má zmysel triediť komunálny odpad a ako možno zlepšiť separovanie v našich mestách a obciach.