Automatizácia v praxi

Dňa 19.11.2019 sa  na našej škole konalo stretnutie pracovníka firmy MARPEX Ing. J. Baláža so žiakmi 3.C triedy odboru mechatronika, za účelom spropagovania tohto študijného odboru. Okrem iného cieľom tohto stretnutia bolo aj utvrdenie si vedomostí z programovania Comat, kde sme sa učili programovať základné logické funkcie. Druhov častou bolo v programe odskúšať si praktické zapojenia jednoduchých riadiacich obvodov.  Stretnutie bolo na vysokej odbornej úrovni s množstvom praktických odborných rád pri riešení rôznych príkladov.