EUROPE DIRECT TRSTENÁ

Informačné centrum EUROPE DIRECT TRSTENÁ v spolupráci s O.Z.V.I.A.C. organizovali stretnutie študentov stredných škôl z nášho regiónu s poslancami Európskeho parlamentu. Na tomto stretnutí boli aj zástupcovia našej školy a školskej rady Majka Janolová (2.D) a Vratko Žatko (3.B). Europoslanci p. Eugen Jurzyca a p. Michal Wiezik diskutovali so študentami o vážnych  aktuálnych témach –  situácii v školstve, ekológii, či zastúpení Slovenska v EÚ, priblížili im svoju náročnú prácu v tejto medzinárodnej organizácii. Akcia bola pre obidve strany prínosná a motivujúca.