Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 18.11.2019 sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov.

Žiaci súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

Výsledné hodnotenie je nasledovné:  

Kategória 2D:

  1. miesto – Leo Dedinský  IV.D
  2. miesto –  Matúš Svetlák IV.D
  3. miesto –  Miroslav Kajan II.E