Imatrikulačný večierok

Slávnostné prijatie prvákov do radov študentov – bažantov sa nieslo v znamení smiechu a dobrej nálady.