Burza povolaní v Dolnom Kubíne

V Dolnom Kubíne sa konala dňa 5.11.2019 Burza povolaní 2019, ktorej  .ktorej cieľom je pomôcť žiakom 9. ročníkov základných škôl  vybrať si správnu strednú školu.  Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika, 3918 M Technické lýceum, 2387 M Mechatronika, 2561 M Informačné a sieťové technológie a 3917 M 03 TIS Technicko ekonomická akadémia. Veríme že naše informácie ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.