ZENIT v troch kategóriách – školské kolá

V dňoch od 15.-18.10.2019 sa na našej Spojenej škole uskutočnilo Školské kolo súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE, V PROGRAMOVANÍ A GRAFIK. Súťaže sa v rámci školského kola zúčastnili žiaci 2.,3. a 4. ročníka študijného odboru elektrotechnika, technické lýceum a mechatronika. Súťaž Zenit v elektronike pozostávala z teoretickej časti a z praktickej časti. V teoretickej časti žiaci robili test z vedomostí z elektrotechniky a elektroniky. V rámci praktickej časti mali súťažiaci nakresliť v programe Eagle schému zapojenia elektrického obvodu a navrhnúť k nemu dosku plošného spoja. Na základe predložených výsledkov odborná hodnotiaca komisia  na čele s Ing. Jurajom Vajduliakom a Ing. Ľubomírom Habom vyhodnotila výsledky a stanovila poradie žiakov a dosiahnuté výsledky. Súbežne s touto časťou ZENIT-u prebiehala taktiež súťaž v programovaní a v kategórii grafik. Tu hodnotiaca komisia na čele s Ing. Františkom Benčíkom a Mgr. Miroslavou Svetlákovou taktiež vyhodnotila poradie najlepších žiakov.

Poradie žiakov v kategórii Zenit v elektronike:

Kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka)

1. Matúš Kornhauser  4.A

2. Pavol Trnkócy   3.A

3. Jozef Ganobjak  4.A

4. Dušan Kvasničák 4.C

                    Kategória B (žiaci 2 ročníka)

1. Denis Mušák  2.A

      2. Tomáš Kormančík  2.A

Poradie žiakov v kategórii Zenit v programovaní:

 1. 1.Kornel Oselský IV.D
 2. 2.Ignác Borový III.D
 3. 3.Branko Záchemský IV.D
 4. 4.Adam Prisenžňák IV.D
 5. 5.Adam Michalák IV.D
 6. 6.Samuel Straka IV.D
 7. 7.Dávid Dobák III.D

            Poradie žiakov v kategórii Zenit Grafik:

 1. 1.Dominik Žuffa IV.D
 2. 2.Martin Bolek III.D
 3. 3.Ignác Borový III.D
 4. 4.Dávid Dobák III.D
 5. 5.Oliver Ulrich II.C

Prví dvaja v každej kategórii postupujú do krajského kola

                                                                                     Ing. Habo Ľubomír, školský koordinátor ZENIT