Mechatronici v Brne

Dňa 9. októbra 2019 sa žiaci študijného odboru mechatronika – III. B a III. C trieda zúčastnili odbornej exkurzie na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.

Pri prehliadke pavilónov výstavy mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendami vo všetkých kľúčových  oblastiach strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.