Aplikovaná ekonómia = ekonómia v praxi

Študenti III.D triedy majú tento rok jedinečnú príležitosť  a v rámci predmetu Ekonomika si založia vlastnú firmu a vyskúšajú podnikanie so všetkým, čo k tomu patrí. Umožňuje im to nezisková organizácia JA Slovensko, ktorá ponúka žiakom neštandardné ekonomické vzdelávanie.  Zatiaľ sa zamerali na tvorbu názvu a loga firmy a tvorbu podnikateľského nápadu.