Netradičné vyučovanie

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa žiaci III.D triedy (technické lýceum) zúčastnili netradičného vyučovania v Hviezdoslavovej hájovni pod Babou horou neďaleko obce Oravská Polhora. Žiaci mali možnosť vypočuť si odborný a veľmi pútavý výklad lektorky, ktorý im rozšíril ich poznatky o P. O. Hviezdoslavovi, ktorý v minulosti hájovňu navštevoval. V rámci preberaného učiva mali žiaci možnosť priamo v hájovni pod vedením pani učiteľky Zimanovej čítať dielo Hájnikova žena. Jeho dej je zasadený konkrétne do tejto oblasti. Aj napriek mierne chladnému počasiu si žiaci toto netradičné vyučovanie veľmi užili.