Okresné kolo v cezpoľnom behu

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl sa uskutočnilo vo štvrtok 26.9.2019 v Zuberci. Súťažili trojčlenné družstvá.
Našu školu reprezentovali v družstve dievčat – Miriam Mačňáková (I.D), Magdaléna Juráňová (II.C), Vanesa Svetláková (II.D) a v družstve chlapcov – Marek Argaláš (I.B), Marek Ferneza (III.E), Lukáš Polák (IV.B).

Družstvo dievčat obsadilo výborné 3. miesto
Družstvo chlapcov skončilo na 4. mieste.

Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.