Pasce  závislostí

Pod týmto názvom sa v piatok 27.09.2019, konala beseda s kpt. ORPZ v Dolnom Kubíne, Mgr.Tiborom Šádorom. Rozprával o problémoch na školách, o záškoláctve, šikanovaní a nevhodnom správaní sa, o drogových závislostiach a veciach  s tým spojených. Jeho rozprávanie bolo umocnené dokumentárnym filmom, v ktorom protagonisti otvorene hovorili o svojej závislosti na hazardných hrách, alkohole, fajčení a drogách. Žiaci 1. a 2. ročníka mali aj praktickú možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré po ich nasadení,  simulovali rôzne stupne opitosti,  stavy po užití marihuany a pervitínu.

Spoločne sme si uvedomili, že veta: „Nikto nevie ako to začne, ale všetci vieme ako to skončí “, je viac ako alarmujúca a je len na nás, akú cestu životom si vyberieme.