Fetálny alkoholový syndróm

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili prednášky na tému Fetálny alkoholový syndróm.  Zaujímavú prednášku  sprostredkovali pracovníčky z Regionálne ústavu verejného zdravotníctva.

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu tehotnou ženou. Príznaky pri narodení nemusia byť konečné, niektoré sa objavia a zvýrazňujú až v neskoršom veku. Bližšie informácie v odkaze: https://mamaaja.sk/chore-dieta/novorodenec/choroby/fetalny-alkoholovy-syndrom#liecba