Internátny oznam

Oznam pre žiakov ubytovaných v školskom internáte:

Školský internát sa otvára v nedeľu 01. 09. 2019 od 16.00 hod.