Prázdniny

Za výborné plnenie svojich povinností bola našim žiačkam a žiakom udelená riaditeľská pochvala

Za výborné plnenie svojich povinností bola našim žiačkam a žiakom udelená riaditeľská pochvala

Všetkým zamestnancom a žiakom našej školy prajeme slnečné a pokojné prázdniny, aby sme sa všetci zdraví, naplnení dobrou náladou a optimizmom opäť stretli v novom školskom roku 2019/2020. Vedenie školy