Prezentácia vysokej školy

Absolvent našej školy, Marek Bajči vtipným spôsobom priblížil žiakom obchodnej akadémie Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Hlavne fakulta Masmediálnej komunikácie ponúka široké možnosti vzdelávania aj pre našich žiakov.