Červená stužka

Červená stužka – medzinárodný deň boja proti AIDS