O škole

Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

tel 043/532 2317
fax 043/532 2395
spstv@spstv.edu.sk
www.sstv.sk

Organizačné zložky:
Stredná priemyselná škola I. Gessaya
Obchodná akadémia

Súčasti organizácie:
Školská jedáleň
Školský internát

Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Právna forma: rozpočtová organizácia
Identifikačné číslo: 00161519

Študijné odbory:
6317 M obchodná akadémia
2675 M elektrotechnika
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
3765 M technika a prevádzka dopravy

Počet tried v školskom roku 2008/2009: 27
Počet žiakov v školskom roku 2008/2009: 722
Počet učiteľov v školskom roku 2008/2009: 67

Počet tried v školskom roku 2009/2010: 25
Počet žiakov v školskom roku 2009/2010:672
Počet učiteľov v školskom roku 2009/2010: 67

 

Vznik školy:
1. september 1961 – zriadenie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
1. september 1994 – zriadenie Obchodnej akadémie
1. september 2007 – zriadenie Spojenej školy