Rada školy

Členovia Rady školy pri Spojenej škole Tvrdošín 

1, Ing. Monika Obtulovičová – predsedníčka Rady školy

2, Mgr. Dagmar Hujová – podpredsedníčka Rady školy

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Pavlína Vráblová

Mgr. Marta Mravcová

Mgr. Štefan Kristofčák

Ing. Ivan Šaško

Zástupcovia za rodičov

Ján Motýľ

Jozef Medvecký

Mgr. Janka Žuffová

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Anna Zuberová

Zástupcovia žiakov:

Žaneta Žuffová

Štatútu Rady školy – Spojená škola Tvrdošín …

Plán zasadnutí Rady školy pri Spojenej škole Tvrdošín pre rok 2017 a 2018 …