Rada školy

Rada školy pri Spojenej škole Tvrdošín, Medvedzie 133/1, 027 44  Tvrdošín

Rada školy:

Ing. Jana Dreveňáková – predsedníčka rady školy
Ing. Monika Obtulovičová
Mgr. Pavlína Vráblová
Ing. Renáta Wildová
Ing. Ivan Šaško
Mgr. Štefan Kristofčák
Janka Žuffová
Ján Motýľ
Jozef Medvecký
Mgr. Anna Zuberová
Žaneta Žuffová

Štatútu Rady školy – Spojená škola Tvrdošín …

Plán zasadnutí Rady školy pri Spojenej škole Tvrdošín pre rok 2016 …