Autoškola

Spojená škola Tvrdošín
Medvedzie 133/1
027 44

Zodpovedný vedúci: Ing.František Mrkva
Inštruktor: Ing. Marek Kramarčík PhD.
Prevádzková doba: 7.30 – 14.00 hod.

Číslo účtu: SK29 8180 0000 0070 0048 2769

Vodičské kurzy skupín : B , B1
Doškoľovacie kurzy : B , B1
Dopravná výchova obyvateľstva

Autoškola Spojenej školy Tvrdošín prevádzkuje kurzy pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B,B1 úspešne od roku 1997.Kurzu sa môžu zúčastniť nielen študenti našej školy ,ale aj široká verejnosť. Cvičné jazdy absolvujú študenti na aute značky ŠKODA FÁBIA.